fbpx

Zaterdag Middag Competitie

Algemene informatie

  • Vindt in principe 2-wekelijks plaats met in totaal 12 wedstrijddagen.
  • Volgt het principe van inloop; er kunnen geen starttijden geboekt worden. De deelnemers melden zich bij de receptie en krijgen dan de eerstvolgende vrije starttijd toegewezen.
  • Er wordt gespeeld in flights van min. 2 (i.v.m. marken) en max. 3 deelnemers.
  • Starttijden om de 7 minuten.
  • Minimale deelname is 6 keer. De beste 6 scores tellen mee voor het eindklassement. Indien een wedstrijd door onvoorziene omstandigheden uitvalt, kan de wedstrijdcommissie besluiten om van dit aantal af te wijken.

Categorieën

Er zijn 3 categorieën:

Categorie I: Handicap 0 – 18,0
Categorie II: Handicap 18,1 – 36
Categorie III: Handicap 37 – 54

Alle wedstrijden van de ZMC zijn qualifying voor de Tespelduyn-handicap. Er wordt gespeeld met de Tespelduyn-handicap en volgens de NGF-golfregels. N.B. Een deelnemer mag op de dag van de wedstrijd voor het begin van de ronde niet oefenen op de wedstrijdbaan en hij/zij mag ook geen enkele green van die baan testen door er een bal over te rollen.

Ringer score

De Ringerscore (voorheen Eclectic): Het doel is voor elke hole het laagst mogelijke aantal slagen te behalen. Voor de 5 Ringerscore-wedstrijden wordt steeds bekeken of een hole met minder slagen is gespeeld dan in de voorgaande wedstrijden. Is dit het geval, dan wordt de laagste score overgenomen. De speler die na deze 5 Ringerscore-wedstrijden de minste slagen op zijn 9 holes kaart heeft staan is de Ringerscore kampioen.

Birdieklassement

Naast de reguliere competitie en de Ringerscore is er ook een birdieklassement.
Dit seizoen zal het birdieklassement volgens onderstaande berekening worden bepaald:
Uitgangspunt: starthandicap aan het begin van de ZMC.

Categorie I : 0 t/m 9,9 1 birdie telt als een ½ birdie (0,50)
Categorie II : 10 t/m 18 1 birdie telt als een ¾ birdie (0,75)
Categorie III : 18,1 – 36 1 birdie telt als 1 birdie (1,00)
Categorie IV : 37 t/m 54 1 birdie telt als 1 ¼ birdie (1,25)

Slotmiddag

De competitie wordt afgesloten met een gezellige slotmiddag met shotgunwedstrijd, borrel en prijsuitreiking op 21 maart 2020. De shotgunwedstrijd telt niet mee voor het eindklassement

  • Zowel jaarkaarthouders als greenfeespelers kunnen deelnemen.
  • Deelnamekosten: € 2 per wedstrijd (exclusief eventuele greenfee).
  • Bij weersomstandigheden waarbij niet iedere speler in de gelegenheid is om zijn ronde af te maken, worden de dagscores van álle wedstrijddeelnemers uitgesloten van de competitie.
  • Bij onvoorziene omstandigheden beslist de wedstrijdcommissie.
  • De wedstrijdcommissie bestaat uit Hans en Anne Mieke Akerboom en Guus en Ilona Brinkhof.